Archiv článků: Vše

Poděkování za vydařenou pouť

Milá farní rodino, chtěl bych zde poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili a pomohli při organizaci letošní Svatojakubskoanenské pouti, která se velmi vydařila.

Všeňské kulturní léto 2012

Srdečně vás zveme na Všeňské kulturní léto 2012.

Program:

Prosba o finanční pomoc při obnově interiéru děkanského kostela v Mnichově Hradišti

Prosba o finanční pomoc při obnově interiéru děkanského kostela v Mnichově Hradišti-image-mnichovo-hradiste.jpg

Vážení spoluobčané, drazí přátelé, obracíme se na vás s naléhavou prosbou o pomoc při rekonstrukci interiéru jedné z nejvýznamnějších památek v Mnichově Hradišti - děkanského kostela sv. Jakuba.

Kubík 5/2012

Obsah: svatí Cyril a Metoděj, informace k rekonstrukci děkanského kostela, poutní slavnost, stručný přehled aktivit, setkání zájemců o svátost biřmování, kvíz, přehled sbírek, modlitba za kněžská povolání.

Výtvarná soutěž "Moje Noc kostelů"

Výtvarná soutěž "Moje Noc kostelů"-image-plakat-soutez-noc-kostelu.jpg

Připomínáme, že Biskupství litoměřické vyhlásilo výtvarnou soutěž pro děti a mládež do 15 let ve třech věkových kategoriích na téma: Moje Noc kostelů.

 Výtvarné práce libovolného stylu i formátu (vzadu uvést,prosíme, jméno, adresu, věk a kontakt) je potřeba zaslat do 15. července na adresu Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 9/9, 412 88 Litoměřice. Obálku označte heslem "Soutěž".

Poutní mše sv. v Loukově

V neděli 3. června 2012 se v 10:00 uskuteční poutní mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice v Loukově. Všichni jste srdečně zváni. Po bohoslužbě bude otevřena také hrobka Rohanů. Zároveň se v tento den výjimečně ruší bohoslužba v 8:30 v Bosni.

Další farní brigáda

Drazí přátelé, vzhledem k nepředpokládaným okolnostem týkajících se podlahy v interiéru našeho děkanského kostela, je třeba svépomocně připravit kostel na další stavební práce. Proto  zvu všechny schopné muže na tuto sobotu 12. května od 9. hod. na další farní brigádu. S sebou prosím lopatu a rukavice (podle možnosti i kolečko). Předem mnohokrát děkuji. Občerstvení je zajištěno na faře.

Ohlášky - 4. neděle velikonoční

Od příští neděle 6. května se pravidelné nedělní farní mše sv. v 8:30 budou sloužit v kostele sv. Václava v Bosni. Děkanský kostel sv. Jakuba jde do celkové rekonstukce interiéru a proto se musí vyklidit.

Zveme na první letošní mši sv. na Klokočce v sobotu v 13:30. Celebrovat ji bude R.D. Józef Szeliga, bývalý arciděkan v Mladé Boleslavi, nyní děkan litoměřický.

Kubík 4/2012

Obsah: oprava interiéru děkanského kostela, změna pořadu bohoslužeb, stručný přehled aktivit, nové webové stránky, přihlášky na svátost biřmování, Noc kostelů, přehled sbírek, modlitba.

První farní brigáda v roce 2012

Drazí přátelé, než se přikročí k stavebním pracem v kostele sv. Jakuba, je nutné z něj vystěhovat část mobiliáře. Proto vás prosíme o účast na 1. farní brigádě v letošním roce.

Zveme na prvém místě statné muže a všechny, kteří mají dobrou vůli při stěhování kostelních lavic a jiných částí mobiliáře.

Brigáda je plánována na pondělí 30. dubna od 8:30.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer