Archiv článků: Vše

Pastýřský list otce biskupa

Drazí bratři a sestry v Kristu,

se vstupem do nového roku, jubilejního, cyrilometodějského vás všechny zdravím ve jménu Páně s ujištěním, že každému z vás ze srdce přeji, na přímluvu Matky Boží, hojnost Božího požehnání. Svatí bratři Cyril a Metoděj byli přáteli Panny Marie, opravdovými křesťany, a proto i ve své době účinnými nástroji v Boží ruce.

Poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni míru 2013

Blahoslavení tvůrci pokoje

1. Každý rok s sebou přináší očekávání lepšího světa. V takové naději prosím Boha, Otce lidstva, aby nám daroval svornost a mír, a tak se mohly naplnit tužby po šťastném a vzkvétajícím životě pro všechny.

Vánoční pořad bohoslužeb 2012

Vánoční bohoslužby v našem farním obvodu:

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů

V příloze naleznete schválený zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Kubík 8/2012

Obsah: advent, přehled bohoslužeb a aktivit, církevní restituce, kvíz, přehled sbírek, modlitba za děti.

Mše sv. na slavnost Ježíše Krista Krále

V neděli 25. 11. 2012 na slavnost Ježíše Krista Krále bude v děkanském kostele v Mnichově Hradišti mše sv. mimořádně v 10.00 hod. V Loukově tedy bohoslužba nebude.

Cyklus adventních koncertů 2012 - kostel sv. Jakuba

Cyklus adventních koncertů 2012 - kostel sv. Jakuba-image-2012-advent-koncert.jpg

Římskokatolická farnost Mnichovo Hradiště a město Mnichovo Hradiště pořádají i letos cyklus adventních koncertů, které mají přispět k hlubšímu kulturnímu i duchovnímu prožitku krásné předvánoční doby, kterou je advent. Všechny srdečně zveme a přejeme, ať tyto krásné hudební chvíle přispějí k radostnému a pokojnému předvánočnímu naladění. Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné.

Kontakt - tel.: 736 148 567.

 

Program:

Plnomocné odpustky v Roce víry

Apoštolská penitenciárie ohlásila podmínky k získání plnomocných odpustků vyhlášených papežem Benediktem XVI. u příležitosti Roku víry. Mohou je získat věřící, kteří splní obvyklé podmínky, tedy s upřímnou lítostí vyznají hříchy ve svátosti smíření, přistoupí k eucharistii a pomodlí se na úmysl Svatého otce.

Pozvánka na slavnostní znovuotevření kostela sv. Jakuba

Pozvánka na slavnostní znovuotevření kostela sv. Jakuba-image-20121028_pozvanka-otevreni-kostela-small.jpg

Zveme vás na slavnostní otevření kostela sv. Jakuba v Mnichově Hradišti

Sobota - 27. října v 15:00 - koncert duchovní hudby - pěvecký sbor Cum decore, Jan Novotný (contrabasso), Irena Špinlerová (basso continuo), řídí Čeněk Svoboda

Sobota - 27. října v 18:00 - eucharistická adorace

Neděle - 28. října v 10:00 - mše svatá - celebruje P. Stanislav Přibyl CSsR, generální vikář litoměřické diecéze

Homilie Benedikta XVI. k příležitosti zahájení Roku víry

Ctihodní bratři, drazí bratři a sestry, dnes s velkou radostí, padesát let po zahájení Druhého vatikánského ekumenického koncilu, začínáme Rok víry.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer