Pastorace.cz

Syndikovat obsah www.vira.cz
www.vira.cz
Aktualizace: 27 min 23 sek zpět

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

5 hodin 27 min zpět
... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože „svatý, který je smutný, je smutný svatý“. Svatí, na rozdíl od odvážných hrdinů, jsou plodem Boží milosti. Každý světec nám nabízí jeden z mnoha rysů Boží tváře. ... (Poselství papeže Františka u příležitosti pětistého výročí narození svaté Terezie - odkaz na vojtechkodet.cz)

Doporučujeme k přečtení: O nesnázích v manželství - Aleš Opatrný

10. Říjen 2019 - 14:18

Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat katastrofu. „Je třeba hledat cestu dál – a ne cestu k ukončení vztahu a společného života,“ říká s nadějí autor.

Víra není domýšlivá a sebejistá

7. Říjen 2019 - 16:15

Víra přirovnatelná k hořčičnému zrnu je vírou, která není domýšlivá a sebejistá, není velká, jak někdy věřící předstírají. Je to víra, která ve své pokoře vnímá, že velice potřebuje Boha. A ve svojí nepatrnosti se Mu v důvěře odevzdává. 

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

7. Říjen 2019 - 0:00
dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl pochován v břevnovském klášteře v Praze.

Panna Maria Růžencová

6. Říjen 2019 - 0:00
Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

4. Říjen 2019 - 0:00
Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu milosrdenství zrovna uprostřed nejméně milosrdných událostí v dějinách – mezi dvěma světovými válkami.

Misie byla vepsána do DNA každého křesťana

3. Říjen 2019 - 14:01

Konání mimořádného misijního měsíce v říjnu tohoto roku, je příhodným okamžikem k zapojení všech pokřtěných, aby se s větší odpovědností a tvořivostí zhostili výzev, kladených dnešní misijní činností. Misie se má stát vzorcem církevního života a pastorace.

4. října: svátek svatého Františka z Assisi

3. Říjen 2019 - 0:00
Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným, láska ho přiváděla k úžasu nad slávou Vzkříšeného. Plody této lásky ve Františkových následovnících nás vedou k tomu, abychom vzdávali díky Bohu za Františkův život. (ze Slovníku křesťanských mystiků)

Knižní tip: Církev na kolenou - Jeremy Jennings

2. Říjen 2019 - 16:59

V čem je přínosná společná modlitba? Podle jakých pravidel organizovat menší i větší modlitební setkání? A jak se zapojit, abychom z modlitby neměli stres, ale radost?

KURZ „MANAGEMENT FARNOSTI” pro kněží i laiky - 11. října na Svaté Hoře u Příbrami

1. Říjen 2019 - 11:55

P. Stanislav Přibyl CSsR, generální sekretář České biskupské konference, představí na celodenním kurzu jak se orientovat v džungli právních norem, ekonomických předpisů, jak požádat o grant a přitom neztratit ani hlavu ani víru.

 

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

1. Říjen 2019 - 0:00
Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a naslouchej jeho hlasu a nebouři se proti němu. V něm přebývá mé Jméno. (srv. Bible, Exodus 23,20-23)

Mají senioři místo ve společnosti?

30. Září 2019 - 12:06

Věnuje civilizace pozornost starým lidem? Je tu pro ně místo? 

Slavnost sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic 5.-6.10. 2019

30. Září 2019 - 9:27

Ve farnosti Dobrá Voda u Hartmanic se o víkendu 5.-6.10. 2019 bude konat pouť sv. Vintíře. Dobrá Voda je místem, kde světec, poustevník a diplomat blahoslavený Vintíř roku 1045 zemřel. Slavnost bude zahájena v sobotu 5. října v 18 hodin zpěvem nešpor (večerních chval) v kostele v Dobré Vodě. Poutní mše svatá se bude konat v neděli 6. října ve 13.00 h. Hlavní celebrantem a kazatelem bude opat Thomas Maria Freihart OSB z Weltenburgu, nejstaršího benediktinského kláštera v Bavorsku. Spolu s místním duchovním správcem, P. Janem Kulhánkem a dalšími českými a německými kněžími bude sloužit dvoujazyčnou liturgii.

Oběd a možnost společného posezení po bohoslužbě nabídne i letos Dům sv. Vintíře.

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

30. Září 2019 - 0:00
Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie stala bestsellerem. Její teologický, misionářský a duchovní vliv je obrovský. (odkaz na kna.cz)

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

28. Září 2019 - 14:44

Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text přinášíme v plném znění (opatřený redakčními mezititulky)

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

28. Září 2019 - 0:00
Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami a lidskými životy na straně druhé.

Karel IV. stanovil, že svatý Václav je věčný panovník,

27. Září 2019 - 16:04

 ... zatímco aktuální vládce je jen jeho zástupcem. Ze života svatého Václava a informace o jeho soše na Karlově mostě.

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

26. Září 2019 - 0:00
Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Stigmata. Proč?

23. Září 2019 - 16:35

Jeden mladý americký lékař prý řekl otci Piovi: „Já nevěřím ve vaše stigmata. Dostal jste je, protože jste velmi usilovně myslel na rány Ukřižovaného.“ A milý bratr mu odpověděl s dobráckým úsměvem: „Výborně, synku. Zkus tedy intenzivně myslet na vola...“

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer