Víra.cz

Syndikovat obsah www.vira.cz
www.vira.cz - 1
Aktualizace: 34 min 19 sek zpět

Příroda je Boží dar pro každého

16. Srpen 2017 - 0:00

Kniha přírody je výjimečný a drahocenný Boží dar každému člověku. Je to obrazný způsob řeči, kterého Bůh používá, aby nám pomohl poznávat i zákonitosti srdce.

Strach zabíjí

12. Srpen 2017 - 0:00
Ježíš řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku a zachytil ho. (srv.Mt 14, 29-31)

Padesátka ještě není konec života

9. Srpen 2017 - 0:00

Je zvláštní a nezvyklé nevědět, kde jsme, zda jsme nepozorovaně dosáhli cíle, či zda ještě musíme zabrat a přidat.

Někdy si přejeme, aby ta chvíle nikdy neskončila

5. Srpen 2017 - 0:00
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady.“ Tu je najednou zastínil světlý oblak a ozval se hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!“ (srov. Mt 17,1-5)

Příběh o rozladěné kytaře

2. Srpen 2017 - 0:00

V jedné uzavřené místnosti se nacházelo pět kytar, které žily svým obvyklým životem. Jednou vešel do místnosti mladý muž, vzal do rukou jednu kytaru a začal ji ladit. Některé struny přitom natahoval a jiné zase povoloval. Byla to namáhavá práce, při které kytara naříkala bolestí. Další kytary se velmi bály a hudrovaly na člověka, který je přišel naladit. Jedné se podařilo schovat se za křeslo.
 

Vše zlé NENÍ k něčemu dobré

29. Červenec 2017 - 0:00
Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému (Řím 8,28)

Program festivalu UNITED zahrnuje hudbu, semináře, workshopy a i dětskou scénu

27. Červenec 2017 - 9:34
Město Vsetín bude od čtvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 dějištěm sedmého ročníku multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Součástí programu budou žánrově různorodá hudební vystoupení, semináře, workshopy, divadelní a filmová představení, program pro děti a sportovní vyžití. Návštěvníci také budou moci využít poradenskou nebo modlitební službu.

Zuřil jsem: Taková nula a modlí se za mě

26. Červenec 2017 - 0:00

Jedna věřící žena vykřikla: „Proč to děláte?“ Vladimír, boxer z našeho "týmu", se rozzuřil ještě víc a vší silou ji udeřil do tváře. Tento profesionální, dobře mířený úder, by byl složil každého muže, tím spíš křehkou, malou ženu. S krvácející tváří se sesunula na zem.

Někdy nemáme ani sílu volat o pomoc

22. Červenec 2017 - 0:00
„Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit.“ (Srv. Řím 8,26)

Soutěž o 3 vstupenky na festival UNITED

19. Červenec 2017 - 14:20
Soutěž o vstupenky na multižánrový festival UNITED, který se uskuteční od 24. 8. do 26. 8. 2017 ve Vsetíně.

Boží slovo může zavlažovat a měnit i tvůj život

19. Červenec 2017 - 0:00

Bůh se každého z nás dotýká originálním způsobem. Má své mnohé vlastní způsoby a prostředky, jak s námi komunikovat. Zcela výjimečným způsobem k nám ale promlouvá skrze své slovo v Bibli.

Bůh chce promlouvat i do tvého života. Neboj se tomu uvěřit.

15. Červenec 2017 - 0:00
"Vyšel rozsévač rozsévat. Některá zrna padla na okraj cesty, jiná na kamenitou půdu, jiná zas do trní a jiná zrna padla na dobrou půdu a dala užitek." (Srv. Mt 13,3-9)

Pěknou dovolenou!

12. Červenec 2017 - 0:00

Člověk, který nezná úžas nad znovuobjevením zevšednělé krásy, člověk, který nechválí a neděkuje, vlastně živoří, nežije.

Prosba o Vaši pomoc

10. Červenec 2017 - 15:53
Svou krví můžete zachránit život. Hledá se akutně dárce kostní dřeně pro 16 letého Jakuba z Brna.

Dovolená není jen přestávka od práce

8. Červenec 2017 - 0:00
"Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek." (Mt 11, 28 - 29)

Pohostinnost - pohledem židovské moudrosti

5. Červenec 2017 - 0:00

Jednou do městečka dorazila velká skupina kupců, kteří museli zůstat přes šabat. Přišli k věhlasnému rabimu Šmuelovi, zdali by u něho nedostali nocleh a šabatovou večeři. Rabi jim sdělil, že je přijme, ovšem za vysoký poplatek...

Pohostinnost obohacuje i nás samé

1. Červenec 2017 - 0:00
„Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila tam zámožná žena a ta ho pozvala k jídlu. Řekla svému muži: "Vím, že je to prorok. Upravíme mu v poschodí malou světničku, a kdykoli k nám přijde, může se tam uchýlit." Elizeus přišel, vstoupil do světničky a odpočinul si tam.“ (srov. 2Král 4,8-11)

Časopis IN! - dívčí svět, prázdniny 2017

30. Červen 2017 - 12:32
Ahoj, z redakce vás vítáme u prázdninového IN!

Pohostinnost - biblické citáty

30. Červen 2017 - 12:04
Nezapomínejte na pohostinnost - díky ní někteří nevědomky hostili anděly! ... Žid 13:2 

Katolická charismatická konference 2017 v Brně

28. Červen 2017 - 10:18
Ve dnech 5.–9. července se na brněnském výstavišti BVV již po osmadvacáté uskuteční katolická charismatická konference.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer