Katolická církev v ČR

Syndikovat obsah
cirkev.cz - aktuality
Aktualizace: 1 hodina 58 min zpět

Papež František: nespokojme se s průměrností

13. Červen 2018 - 16:00
Při pravidelné středeční audienci začal papež František nový cyklus katechezí, které se budou věnovat přikázáním Desatera. Úvodní evangelium o mladíkovi, který se ptá Mistra, co má udělat, aby měl podíl na věčném životě (Mk 10 17-21), nastínilo téma dnešního zamyšlení nad plností života. Papež zdůraznil, že se nelze spokojit s průměrností, ale život je potřeba žít, přijímat vlastní limity, a ne pouze přežívat a žít život zaměřený jen na sebe.

Papež František: Nezapomeňte nikdy na své první učitele a na školu

12. Červen 2018 - 17:00
Blíží se konec školního roku a děti z milánských a římských základních škol se vydaly za papežem Františkem. Během setkání mu pokládaly otázky, zajímalo je např., jaká byla jeho první učitelka, jeho škola, jak se rozhodoval pro své povolání a podobně. Papež předal dětem poselství, aby nikdy nezapomněli na své první učitele a na školu, protože to jsou kořeny naší kultury a bez kořenů nelze přinášet ovoce. Na závěr děti předaly papeži dárky, které samy vyrobily, a papež vyzdvihl, jak je důležité vytvářet věci rozumem, srdcem a rukama.

I cyrilometodějský Velehrad zanedlouho připomene 100 let od vzniku Československa

12. Červen 2018 - 8:00
4. a 5. červenec patří na Velehradě už po devatenáct let lidem dobré vůle. Sjíždí se sem (nejen) ze všech koutů republiky, aby oslavili Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Zatímco 4. července organizátoři chystají bohatý program pro všechny věkové kategorie, 5. červenec patří Národní poutní mši svaté. Letos si na Velehradě navíc připomenou i 100. výročí české státnosti.

Papež František: Čistší energie pomůže chudým zemím i životnímu prostředí

11. Červen 2018 - 16:00
Papež František apeloval na zástupce velkých energetických a ropných společností, aby věnovali víc úsilí přechodu na čistší zdroje energie. Učinil tak na víkendové konferenci ve Vatikánu, kterou organizovala Papežská akademie věd ve spolupráci s univerzitou Notre Dame. Hlavním tématem konference byla energetická transformace a péče o společný domov.

Hlavní česká pouť na Svaté Hoře: Obnova tradice setkávání s korunovanou Marií

11. Červen 2018 - 15:15
Na Svaté Hoře nad Příbramí se v neděli 10. června 2018 uskutečnila hlavní pouť české církevní provincie, tedy diecézí ČR nacházejících se na území Čech. Na patnáct stovek věřících přišlo navzdory hrozbě vydatných bouřek uctít a prosit Pannu Marii Královnu (matku), stěžejní postavu v církvi.

Přímé přenosy bohoslužeb od 11. do 17. června 2018

11. Červen 2018 - 13:45
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe, na Radiu Proglas a Českém rozhlasu.

Programové tipy Radia Proglas na 24. týden 2018

9. Červen 2018 - 12:00
V týdnu od 11. do 17. června zachytíte například rozhovor s Markem Orko Váchou na téma Život, nebo smrt? nebo Hudební siestu věnovanou 175. výročí narození E. H. Griega.

Církve poběží se Žlutou stužkou. I takto chtějí pomoci propuštěným z vězení

8. Červen 2018 - 17:30
13. června 2018 proběhne v rámci závodu Pražská štafeta (RunCzech) 3. ročník Běhu se Žlutou stužkou (Yellow Ribbon Run). Tuto iniciativu zaměřenou na pomoc lidem vracejícím se na svobodu po výkonu trestu podporují i církve v České republice. Jak se v této oblasti tzv. postpenitenciární péče angažují?

Vatikán zveřejnil přípravný dokument pro panamazonskou synodu

8. Červen 2018 - 14:00
Alternativní a integrální model rozvoje, který bude založený na principu solidarity a etiky a zodpovědnosti za autentickou, přírodní a lidskou ekologii. To je poselstvím přípravného dokumentu k panamazonské synodě, který dnes zveřejnil Vatikán. Speciální zasedání synody biskupů amazonského regionu se uskuteční v říjnu 2019 a její motto bude „Nové stezky církve a integrální ekologie“.

Den za posvěcení kněží

8. Červen 2018 - 13:00
Při středeční audienci vybídl papež František k tomu, abychom se v průběhu celého měsíce června modlili za kněze, aby byli obrazem láskyplného a milosrdného srdce Ježíšova. Učinil tak v návaznosti na dnešní Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova, která se už několik let slaví z rozhodnutí Svatého otce jako Den modliteb za posvěcení kněží. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner zve, abychom se k této výzvě připojili. K této příležitosti připravila Kongregace pro klérus krátkou reflexi o Proměnění Páně, kterou přinášíme v plném znění.

Témata a důrazy nového dokumentu o sportu Vydat ze sebe to nejlepší

7. Červen 2018 - 16:00
Minulý týden vydalo Dikasterium pro laiky, rodinu a život nový dokument „Vydat ze sebe to nejlepší. O křesťanské perspektivě sportu a lidské osobnosti“. Dokument se zabývá vztahem mezi sportem a vírou a chce nabídnout křesťanský pohled na sport. Jakými tématy se zabývá a jaké důrazy klade?

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

6. Červen 2018 - 17:30
Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.

Papež František vyzval misionáře, aby se nebáli novostí

6. Červen 2018 - 17:00
Ve dnech 28. května - 2. června 2018 proběhlo v Římě každoroční Generální shromáždění Papežských misijních děl (PMD). Zúčastnili se ho národní ředitelé PMD z přibližně 120 zemí všech kontinentů, Českou republiku zde zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát. Během setkání byl kladen velký důraz na chystaný Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 vyhlášený papežem Františkem, z jehož promluvy k národním ředitelům PMD přinášíme některé myšlenky.

Papež František: Buďme muži a ženami pokoje

6. Červen 2018 - 16:00
Při středeční audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných svátosti biřmování. Ve své promluvě se zaměřil na to, jaké účinky má přijetí daru Ducha Svatého u biřmovanců, neboť tento dar nedostáváme sami pro sebe, ale pro službu druhým. Pozdravení pokoje, kterým zdraví zmrtvýchvstalý Ježíš své učedníky a kterým zdraví biskup biřmovance, vyjadřuje naše přičlenění k církvi a má být také znamením, které máme přinášet druhým. V závěru audience papež připomněl páteční Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a vybídl k modlitbám během celého měsíce června za kněze, aby byli obrazem láskyplného a milosrdného srdce Ježíšova.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen

6. Červen 2018 - 11:32
Tento měsíc se v rámci celosvětové sítě modliteb s papežem prosím modleme za to, aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce.

Lateránská univerzita nabízí distanční vzdělávací program

5. Červen 2018 - 14:00
Distanční vzdělávací studium na téma Teologie Božího lidu bude nabízet od září 2018 pro anglicky hovořící zájemce Lateránská univerzita. Svojí strukturou a obsahem bude tento program zaměřený na další vzdělávání pro laiky, kteří chtějí prohloubit svoji víru, či pro stálé jáhny a vůbec pro všechny zájemce o vzdělávání v této oblasti.

Vatikán ocenil roli rodičů ve výchově dětí a při rozvoji společnosti

4. Červen 2018 - 16:00
Arcibiskup Bernadito Auza, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, se podílel na organizaci oslav 6. ročníku Světového dne rodičů, který se uskutečnil v pátek 1. června v sídle OSN. Při té příležitosti poděkoval všem otcům a matkám a ocenil jejich přínos ve výchově dětí a při rozvoji společnosti.

Přímé přenosy bohoslužeb od 4. do 10. června 2018

4. Červen 2018 - 10:45
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe, na Radiu Proglas a Českém rozhlasu.

Programové tipy Radia Proglas na 23. týden 2018

2. Červen 2018 - 16:00
V týdnu od 4. do 10. června zachytíte například rozhovor s frontmanem skupiny Lake Malawi Albertem Černým, nový seriál O ctnostech v rámci Dotýkání světla nebo debatu mladých s pomocným biskupem ostravsko-opavské diecéze Martinem Davidem.

Papež František k novému dokumentu o sportu: jen v týmu můžeme vydat ze sebe to nejlepší

1. Červen 2018 - 17:00
Papež František zaslal dnes, 1. června, při příležitosti vydání nového dokumentu Dikasteria pro laiky, rodinu a život jejímu prefektovi, kardinálu Kevinovi Farrellovi, své poselství. Dokument „Vydat ze sebe to nejlepší. O křesťanské perspektivě sportu a lidské osobnosti" je prvním církevním dokumentem, který se zabývá pohledem Svatého stolce na sport, a papež ve svém poselství shrnuje úvahy o sportu jako místu setkání, nástroje rozvíjení osobnosti, evangelizace a posvěcení.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer